Algemene Voorwaarden

Marketing Intelligence is een website van Adfo Groep, onderdeel van Sijthoff Media Groep BV, gevestigd te Amsterdam. Bij het ontwerpen en samenstellen van deze site is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Mocht u problemen ondervinden op onze site, laat ons dit dan weten door het sturen van een e-mail. Wij zullen dan onze uiterste best doen om het probleem zo spoedig mogelijk te verhelpen. Adfo Groep accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik van, of door informatie aangeboden op de website of door onvolledigheid op welke manier dan ook. Zowel voor de inhoud en omvang van het gebruiksrecht dat u door Adfo Groep is verstrekt als voor de volledige bepalingen betreffende de omvang van de aansprakelijkheid van Adfo Groep. De websites van Adfo Groep bevatten links naar websites van derden en Adfo Groep is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het gebruik van websites van derden.

Algemene Voorwaarden en adverteren op een site van Adfo Groep

Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten betrekking hebbende op adverteren of promoties op een site van Adfo Groep zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden van Adfo Groep. Een exemplaar van deze voorwaarden vindt u hier (Pdf). Tevens zijn hierop van toepassing de laatst geldende Regelen voor het Advertentiewezen (ROTA), waarbij geldt dat de betalingstermijn in de Algemene Voorwaarden van Adfo Groep prevaleert. Klik hier voor de Regelen van het Advertentie-wezen (ROTA).

Auteursrecht

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Adfo Groep is het de gebruiker van deze site niet toegestaan de producten en/of informatiediensten die op deze site worden aangeboden te verveelvoudigen of openbaar te maken. Alle rechten waaronder alle intellectuele eigendomsrechten op alle inhoudelijke informatie en het beeldmateriaal op de website blijven te allen tijde voorbehouden aan Adfo Groep. Gebruik hiervan is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Adfo Groep. Deze kunt u aanvragen door middel van het sturen van een e-mail.

Publiceren op een site van Adfo Groep

Op iedere inzending van een bijdrage of informatie aan één van de sites van Adfo Groep zijn van toepassing de Standaard Publicatievoorwaarden van Adfo Groep (Pdf), in de Standaard Publicatievoorwaarden dient onder 'bijdragen aan tijdschriften' tevens 'bijdragen aan elektronische uitgaven' verstaan te worden. Inzending van een bijdrage impliceert steeds toestemming aan de uitgever om de bijdrage geheel of gedeeltelijk verder te exploiteren door opname en/of publicatie in enige databank, informatiedrager (al of niet elektronisch) of middels online beschikbaarstelling in enig netwerk.