Colofon

Adfo Intelligence is onderdeel van Adfo Groep bv, voor professionals op het gebied van marketing en communicatie.

Hoofdredactie: Susanne van Nierop

Postadres:
Marketing Intelligence
Weesperplein 4C
1018 XA,  Amsterdam

Redactie-adres
redactie@adformatie.nl

Zelf een bijdrage leveren?
Dat kan. We werken voor deze site samen met meerdere contentpartners, zoals marketingopleidingen, universiteiten, adviesbureaus, freelance auteurs en bedrijven. Heb je de beschikking over relevante content die zeker niet mag ontbreken op deze site, of heb je veel kennis van specifieke marketingonderwerpen en vind je het leuk om te schrijven? Neem dan contact op met redactie@adformatie.nl

Auteursrechten voorbehouden
Artikelen mogen alleen worden overgenomen, gekopieerd enz. na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de uitgever. Op iedere inzending en bijdrage of informatie zijn van toepassing de standaard publicatievoorwaarden, gedeponeerd ter griffie van de arrondissementsrechtbank te Amsterdam. Op alle uitgaven van Adfo Groep zijn de algemene voorwaarden van toepassing. Deze kunt u lezen op www.adformatie.nl